Wat/wie is GRYPHON Protection

GRYPHON ontwikkeld "High Impact" applicaties op het gebied van Identity en Privacy. Met deze applicaties stellen wij gebruikers in staat hun digitale identiteit te beschermen en controle te hebben over hun gegevens.

Wat is het verdienmodel van GRYPHON

GRYPHON wil iedereen in staat stellen om zijn identiteit te beschermen. Voor particuliere gebruikers zijn de basis diensten daarom gratis. Door hiermee bekendheid om te bouwen en enthousiaste ambassadeurs van het merk en de diensten te creëren trachten we bedrijven via een abonnementsmodel dezelfde dienst te laten gebruiken maar dan betaald. Tevens is er een upgrade model voor consumenten waarbij extra functies beschikbaar komen. De inkomsten worden gebruikt voor financiering van doorontwikkeling van de diensten en het gratis houden van de basis diensten voor consumenten. Belangrijk hierbij is dat er een gezond bedrijfsmodel is waardoor financiële onafhankelijkheid gecreëerd kan worden. GRYPHON verkoopt geen data aan Adverteerders, andere bedrijven of wie dan ook!

Wat is een datalek precies

Een datalek ontstaat wanneer persoonlijke of privégegevens openlijk toegankelijk raken, worden gestolen of zonder toestemming worden gekopieerd. Deze veiligheidsincidenten kunnen het gevolg zijn van digitale aanvallen op websites, apps of databases waar persoonlijke informatie van personen zijn opgeslagen. Een datalek kan ook onopzettelijk ontstaan, bijvoorbeeld als iemands aanmeldgegevens per ongeluk in het openbaar worden gepost.

Welke informatie komt er beschikbaar bij een datalek

Niet elk datalek geeft dezelfde informatie vrij. Het hangt er volledig vanaf waar de hackers bij kunnen.

Veel datalekken lekken e-mailadressen en wachtwoorden. Andere lekken gevoeliger informatie zoals creditcardnummers, paspoortnummers en social-securitynummers (in Nederland: BSN).

Moet ik me zorgen maken als mijn informatie uitlekt tijdens een datalek?

U doet er verstandig aan maatregelen te nemen om uw persoonlijke informatie en accounts te beschermen. Als uw wachtwoord en e-mailadres uitlekken, kunnen hackers deze informatie op het dark web aan de hoogste bieder verkopen. Iedereen die deze informatie koopt, kan proberen deze te gebruiken om toegang te verkrijgen tot uw overige online accounts. Deze cybercriminelen kunnen proberen uw identiteit te stelen, aankopen te doen, of leningen aan te gaan, allemaal onder uw naam.

Moet ik iets doen als het datalek jaren geleden of in een oud account heeft plaatsgevonden?

Ook dan doet u er verstandig aan om u te beschermen. Soms duurt het jaren voordat aanmeldgegevens die in een datalek zijn vergaard, op het dark web opduiken. Als u uw wachtwoord van het getroffen account nog niet heeft gewijzigd, doe dat dan direct. Als u dat wachtwoord ook ergens anders gebruikt, moet u ook die wachtwoorden wijzigen. Anders kunnen hackers uw aanmeldgegevens op andere websites gebruiken.

Ik heb recent ontdekt dat ik getroffen ben door een datalek. Wat doe ik nu?

Hackers rekenen erop dat mensen hun wachtwoorden meermaals gebruiken. Daarom is het
belangrijk om voor al uw accounts sterke en unieke wachtwoorden te maken. Bewaar uw
wachtwoorden op een veilige plaats waar alleen u toegang toe heeft; dit kan bijvoorbeeld
dezelfde plaats zijn waar u uw belangrijke documenten bewaart, of een wachtwoordmanager.

Beschermt mijn antivirusproduct mij tegen datalekken?

Anvirussoftware kan een datalek niet voorkomen. Deze software scant uw computer om
virussen en andere schadelijke software te ontdekken, maar kan niet beletten dat iemand
ongeoorloofde toegang krijgt tot uw on-line accounts. De websites worden door de
cybercriminelen gehackt en niet door uw computer.