Anvirussoftware kan een datalek niet voorkomen. Deze software scant uw computer om
virussen en andere schadelijke software te ontdekken, maar kan niet beletten dat iemand
ongeoorloofde toegang krijgt tot uw on-line accounts. De websites worden door de
cybercriminelen gehackt en niet door uw computer.