Een datalek ontstaat wanneer persoonlijke of privégegevens openlijk toegankelijk raken, worden gestolen of zonder toestemming worden gekopieerd. Deze veiligheidsincidenten kunnen het gevolg zijn van digitale aanvallen op websites, apps of databases waar persoonlijke informatie van personen zijn opgeslagen. Een datalek kan ook onopzettelijk ontstaan, bijvoorbeeld als iemands aanmeldgegevens per ongeluk in het openbaar worden gepost.